Hiiumaa Roheline märk

Hiiuihuhoolduse sarjad Hiidlaste seltside sari, Kadakane sari ja Sauna Spa sarja tooted on Hiiumaa rohelise märgi väärilised!

MÄRK
Hiiumaa roheline märk on kvaliteedimärk, mis omistatakse Hiiumaal ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele. 
Märgi saaja lähtub jätkusuutlikust majandamisest ning väärtustab loodust, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri. 
Märgi roheline värv viitab keskkonnateadliku ja rohelise mõtteviisi toetamisele ning propageerib seda. 
Hiiumaa kontuur, mille põhjana on kasutatud kunstnik Valdek Alberi Hiiumaa logomärki, kinnitab toote või teenuse päritolu ja loob seose Hiiumaa saarega. 
Turundussõnum “kohalik kvaliteet” viitab kvaliteetsele, kohalikule ja jätkusuutliku majandamise teel saadud tootele või teenusele. 

MÄRGI ALUSVÄÄRTUSED

• Kohalike traditsioonide säilitamine ja väärtustamine 

• Keskkonnateadlikkus, jätkusuutlikkus ja ringmajanduse põhimõtete järgimine

 • Kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu edendamine 

• Kvaliteetsete Hiiumaa toodete ja teenuste populariseerimine 

• Kohalike ettevõtjate koostöö ja võrgustumise toetamine

Hiiumaa roheline märk on ellu kutsutud 1995. aastal Lääne-Eesti biosfääri kaitseala poolt, ta kannab endas UNESCO programmi Inimene ja biosfäär mõtet.